Over Psywijzer

De missie van Psywijzer

Geeft richting aan de geestelijke gezondheidszorg!

Psywijzer beoogt het behouden van de identiteit en autonomie van de individuele praktijken. Hierbij maken leden gebruik van de mogelijkheden die de coöperatie biedt, zoals:

 • ondersteuning in praktijkvoering
 • gesprekspartner naar zorgverzekeraars en gemeenten
 • service in de vorm van focusgroepen en informatieverstrekking aan leden

Onze visie

Ons perspectief is om op langere termijn een aantal zaken te bewerkstelligen voor de leden van de coöperatie. Bijvoorbeeld:

Verbeteren van de samenwerking met de verschillende GGZ-sectoren door:
 • kennis van elkaars zorgaanbod
 • Vlotte door- en terugverwijzingen
 • creëeren opleidingsplaatsen
 • waarneming
 • contacten met ketenpartners
Kwalitatief goede zorg bewerkstelligen onder andere door:​
 • kwaliteitsstandaarden te hanteren voor de leden
 • hoofdbehandelaarschap van alle leden
 • in-company training en scholing
 • informatie uitwisseling over expertise en vaardigheden
Het behouden van identiteit en autonomie van de individuele praktijken waarbij gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die de coöperatie biedt, zoals:
 • ondersteuning in praktijkvoering
 • gesprekspartner naar zorgverzekeraars en gemeenten
 • service in de vorm van focusgroepen en informatieverstrekking aan leden
Image

Focusgroepen

Binnen PsyWijzer zijn er verschillende focusgroepen opgericht. Deze focusgroepen richten hun aandacht op bepaalde aspecten in de basis GGZ. Wanneer een aantal leden zich bezig houdt met specifieke zaken hoeft niet ieder lid afzonderlijk dat uit te zoeken. Zo ervaar je het voordeel van lid te zijn van onze zorggroep.

Een van de grotere geslaagde projecten is bijvoorbeeld het contracteren van PRO RCH waardoor we betere tarieven kunnen hanteren voor consulten.

Bestuur- en Projectleden Psywijzer

Neem vandaag nog contact met ons op.

Meer weten?

Bel ons op woensdag of vrijdagochtend.

06- 36 47 84 22  

Stuur een bericht naar

info@psywijzer.nl