PRO-RCH

Samenwerking

Samenwerking

Psywijzer is een coöperatie van gekwalificeerde BIG geregistreerde psychologen, die bovendien gevisiteerd zijn. Deze eigenschappen, in combinatie met de bereidheid van een vrijgevestigd psycholoog om zich te verbinden aan andere gevisiteerde BIG geregistreerde psychologen, en daarmee een netwerk te vormen – vormen een belangrijke basis van de relatie met PRO-RCH.

Het is voor GGZ ketenpartners interessant om met Psywijzer om tafel te gaan, omdat de vrijgevestigde psycholoog moeilijk te bereiken is. Het versterken van de eerstelijnszorg is dan ook één van onze doelstellingen.

Belangrijkste uitgangspunt voor u als lid is dat samenwerking loont. Mede dankzij de relatie met PRO-RCH staan we én dichterbij de cliënt én worden we in ons ondernemerschap beloond voor het leveren van kennis en kunde. Wie wil dat nou niet?

Over PRO-RCH

PRO-RCH is een platform in regio Midden-Brabant met een focus op de GGZ-problematiek. Vrijwel alle partijen die zich bezighouden met het onderwerp GGZ, kregen een stoel in dit platform. Dit platform is uitgegroeid tot het huidige PRO-RCH: een samenwerking tussen PrimaCura en Praktijksteun, in samenwerking met verzekeraars CZ en VGZ. PRO-RCH heeft ervoor gezorgd dat de huisarts een grote rol heeft gekregen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Sneller en beter contact met psychologen is één van de kernpunten geweest. Daarmee bieden ze oplossingen voor vraagstukken binnen de huisartsenpraktijk, kwaliteit van zorg bij verwijzing door inzicht in aanbod en kwaliteit van GGZ-partners. Kortom: PRO-RCH biedt hulpmiddelen voor een betere kwaliteit van GGZ-zorg. GGZ staat wat hun betreft dan ook voor; Goed Georganiseerde Zorg.

Prestatievergoeding

PRO-RCH werkt met de producten uit de BGGZ. Dat wil zeggen dat de psycholoog onderstaande producten declareert bij PRO-RCH, en dat door deelname aan Coöperatie Psywijzer dus financieel voordeel wordt bereikt. Het financiele voordeel is een compensatie voor de kwaliteit die we met elkaar borgen via deze samenwerking. Er geldt contractueel geen omzetplafond en geen benchmark, waardoor de psycholoog de werkelijk gemaakte prestatie ook kan declareren. Ieder kwartaal wordt een omzet overzicht verstuurd naar PRO-RCH.

Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op.

De bijdrage per product door Psyleden aan Psywijzer

Om de continuiteit van Psywijzer te waarborgen en om de samenwerking in stand te houden is er een kleine afdracht naar Psywijzer en voor PRO-RCH.

PsyWijzer bekijkt hoe zij potentiële nieuwe leden kan helpen om aan de randvoorwaarden te voldoen voor contractering met PRO-RCH. Ook wordt bekeken hoe zij huidige leden kunnen ondersteunen m.b.t. vervolgcontractering.

Emilie Smeets is coördinator Psywijzer Midden Brabant mbparticipatie@psywijzer.nl

Meer weten?

Stuur een bericht naar