Vragen rondom hulp via Psywijzer

U, uw partner of uw kind heeft klachten waar u vanaf wilt. Maar hoe werkt het, waar begin je en wat kan ik verwachten? Op deze pagina hopen we u daar wegwijs in te maken. Is iets onduidelijk, stuur een mailtje via ons contactformulier. Deze pagina bevat veel informatie en is het fijnst te lezen op een computer of tablet.

We werken aan deze pagina

We zijn bezig met deze pagina in te vullen. U kunt uiteraard al wat informatie vinden. Heeft u toch nog vragen, schroom niet en stuur ons een email. Klik op het kruisje om deze melding te sluiten.

Voortraject

Soorten klachten en vraagstukken

Aanmelding

Aanmelding

Intake

Eerste gesprek, een kennismaking
De intake is een kennismaking tussen aanbieder en patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of de aanbieder voldoet aan zijn verwachtingen. De aanbieder gaat in ieder geval na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de patiënt/cliënt.

Diagnose

Na de intake
Na

Behandeling

Behandelplan

Afsluiting en nazorg

Vervolgstappen
De regiebehandelaar bespreekt met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten, de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief. Indien vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer. De vervolgbehandelaar wordt, indien relevant, in kennis gesteld van het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, Een afschrift van de afrondingsbrief volstaat hierin. Eventueel worden ook de naasten van de patiënt/cliënt geïnformeerd als de zorg wordt afgesloten. Bij al deze stappen is het delen van informatie aan naasten, verwijzers en andere zorgaanbieders gerichte toestemming van de cliënt nodig.