Klachten en geschillen

We wensen u uiteraard een zo goed mogelijke behandeling toe en hopen dat u bij problemen het gesprek aangaat met uw behandelaar/praktijk. Het kan ook zijn dat u er niet uit komt. U kunt uiteraard hier Psywijzer voor benaderen. Dat kan door het contactformulier in te vullen op deze website.

 

Onafhankelijk melden

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Daar zijn verschillende manieren voor. Als Psywijzer zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.

Daarnaast zijn alle psychologen aangesloten bij een vakvereniging zoals het NIP, NVO, of NVGZP . Daar kunt u op inhoudelijk niveau uw klacht voorleggen aan vakgenoten van de behandelaar.

Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtzecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.