Contact met aanbieder

U heeft een verwijzing gekregen voor uzelf of uw kind. U bent nu vrij in uw keuze van zorgaanbieder. Meestal geeft de verwijzer een aantal opties waarbij u eventueel terecht kunt. Dat is niet verplicht. U kunt kiezen uit Psyleden (de gekwalificeerde zorgaanbieders op deze website) of elders.

Zodra u uw keuze heeft kunnen maken kunt u contact opnemen met de betreffende praktijk. Dat kan via de contactfunctie via onze site of rechtstreeks via de website van de aanbieder. Uiteraard kunt u ook uzelf telefonisch aanmelden.

 

Klachten en vraagstukken

U kampt met vragen of klachten en wilt daarbij hulp hebben. We noemen hierbij enkele voorbeelden:

Ik heb last van:

 • angst
 • depressie
 • burn out
 • lichamelijk en geestelijk vermoeit

 

Mijn kind vertoont gedrag dat ik niet begrijp. Misschien is is er sprak van:

 • (A)DHD
 • ASS (Autisme spectrum stoornis)

of:

 • Er is geen eetlust
 • Schreeuwt

 

Wachttijden

Ieder lid van Psywijzer houdt de eigen wachttijden bij op hun website. We werken eraan dat we in de toekomst ook wachttijden kunnen laten zien op deze website bij de zorgaanbieders zelf in hun profiel. Dat zorgt ervoor dat u makkelijker een keuze kan maken als wachttijd een belangrijke factor is bij uw hulpvraag.

Verwijzers

Voordat u in behandeling kunt komen bij een van onze zorgaanbieders heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig. 

Er zijn verschillende soorten verwijzers waar u terecht kunt met uw eerste hulpvraag. Na een gesprek kan de verwijzer u, als dat nodig is, doorverwijzen naar een zorgaanbieder. Soms heeft de huisarts een praktijkondersteuner die u ook kan helpen.

Als we het hebben over een verwijzer dan kunt u denken aan:

 • huisartsen
 • jeugdartsen
 • medisch specialisten
 • SWT (sociaal wijk team)
 • CJG (centrum voor jeugd en gezin)

Soms heeft u geen verwijzing nodig. Dat is als de zorg niet wordt vergoed of u het zelf wilt betalen.

Klachten en geschillen

We wensen u uiteraard een zo goed mogelijke behandeling toe en hopen dat u bij problemen het gesprek aangaat met uw behandelaar/praktijk. Het kan ook zijn dat u er niet uit komt. U kunt uiteraard hier Psywijzer voor benaderen. Dat kan door het contactformulier in te vullen op deze website.

 

Onafhankelijk melden

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Daar zijn verschillende manieren voor. Als Psywijzer zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.

Daarnaast zijn alle psychologen aangesloten bij een vakvereniging zoals het NIP, NVO, of NVGZP . Daar kunt u op inhoudelijk niveau uw klacht voorleggen aan vakgenoten van de behandelaar.

Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtzecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.